Controlar la Ment a través de la Respiració

Ja es coneixia que a través de les tècniques de relaxació i respiració es podia disminuir la resposta emocional; se sabia empíricament, però ara tenim evidències científiques del per què això està funcionant. Per primera vegada, una investigació mèdica, publicada a la prestigiosa revista Journal Neurophysiology, acaba d’avalar científicament que l’activitat cerebral canvia si respirem […]